• Česko
 • Slovensko
 • Astana
 • Nemecko
 • Veľká británia
 • Švajčiarsko
 • Dánsko
 • Maďarsko
 • Poľsko

Vznik keratokonu

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ A DIAGNOSTIKA 

Prvním subjektivním příznakem je zhoršené vidění. Keratokonus má většinou chronický průběh. Nevzniká většinou na obou očích současně. Nejdříve se objevuje pouze na jednom oku. Pacient vyhledá pomoc až v okamžiku, postihne-li keratokonus i oko druhé. Na postiženém oku pozorujeme narůstající myopii (krátkozrakost), objevuje se astigmatismus. Ten je nejdříve pravidelný, později se manifestuje do astigmatismu nepravidelného, který již není možné korigovat brýlemi. Pacienti udávají zkreslené vidění, zdvojená písmena, duchy kolem písmen. Zpočátku mohou číst při vyšetření i poslední řádky na optotypech, kvalita vidění je ale špatná. V počátečních stádiích může být keratokonus přehlédnutelný a klasifikovaný jako dioptrická vada.

 

Včasnou diagnostiku a sledování i těch nejjemnějších změn, které pacient ani nemusí vnímat, umožňuje rohovková topografie zadní i přední plochy rohovky.

 

S progresí onemocnění se astigmatismus a krátkozrakost stupňují, schopnost rozeznat detaily i navzdory korekci klesá. Pro lepší představu slouží příklad skleněné okenní tabule, která je sice čirá, ale postupně více a více pokřivená, obraz, na který se přes ni díváme, se deformuje. Tou skleněnou tabulí je naše rohovka.


Onemocnění může být spojené i s výskytem dalších očních i celkových nemocí jako například atopický ekzém,  Downov syndrom, vernální konjunktivitida, časté tření očí u dětí s alergií. Cukrovka (diabetes mellitus) zvyšuje závažnost onemocnění.
 

LÉČBA

Léčba keratokonu závisí na stupni onemocnění a je zaměřená k zlepšení optických vlastností rohovky co nejvíc možnou redukcí nepravidelného vyklenutí rohovky. Jednu z nejnovějších metod představuje metoda Colagen Cross Linking(CXL, dříve CCL) , u které dochází ke zpevnění rohovky zmnožením příčných vazeb( cross links) mezi kolagenními fibrilami. 

V závislosti od stupně vyklenutí, tloušťky rohovky v nejtenším místě a stupni astigmatismu je několik možností léčby.
 

 • Kontaktní čočky

Pevné kontaktní čočky mechanicky brání vyklenování, nedokáží ho však zastavit. Lépe korigují nepravidelnosti rohovky, umožňují lepší vidění než s brýlovou korekcí. Problémem může být špatná snášenlivost, pacienti je vnímají jako cizí tělísko v oku.

 

 • Intrastromálni segmenty (Intacs, Keraring, Ferrara ring)

Čiré plastové segmenty se implantují do stromatu rohovky. Cílem je oploštění centrální části rohovky a snížení jejího nepravidelného astigmatismu.

 • Transplantace rohovky

 

Jediný způsob obnovení vidění při pokročilých stadiích onemocnění. Přibližně každé čtvrté oko dospěje do stadia, kdy pomůže už jen transplantace.


SÍŤOVÁNÍ " CROSSLINKING" KOLAGENU ROHOVKY


Colagen cross linking (CXL)

Jedná se o miniinvazivní metodu, u které dochází ke zpevnění rohovky zmnožením příčných vazeb (cross links) mezi kolagenními fibrilami. Tyto fibrily tvoří hlavní skelet kolagenních lamel rohovky. Zpevnějícího efektu je dosaženo osvícením stromatu rohovky UV-A světlem po předchozím nasycení stromatu rohovky riboflavinem. V současné době jsou ve světě klinické zkušenosti s touto metodou, kdy u všech pacientů došlo k zastavení onemocnění.

 

Cílem této léčby je včas zastavit onemocnění, stabilizovat rohovku a předejít progresi. 

90 % tloušťky rohovky tvoří tzv. stroma složená z vrstev kolagenních vláken. Pevnost stromy stoupne tak, že jednotlivá vlákna kolagenu se navzájem provážou příčnými vazbami na podkladu fotochemické reakce riboflavinu a UV záření.

 

 

CXL je ambulatní výkon. Probíhá v místním znecitlivění. Roztok riboflavínu nasakuje 20-30 minut do stromatu rohovky po odstranění povrchové vrstvy - epitelu. Po dosáhnutí dostatečné koncentrace se rohovka následně vystaví UV záření s vlnovou délkou 365nm na 30 minut. Následně je rohovku kryta kontaktní čočkou, pod kterou se epitel v průběhu několika dní obnoví.

 

V pooperačním období se aplikují oční kapky a pacient absolvuje pravidelné kontroly. Vidění se může v prvních měsících přechodně zhoršit. Pevnost rohovky při této léčbě stoupne až o 300% . Až u 80% pacientů dochází k mírnému ústupu vyklenutí keratokonusu, může se očekávat i malé zlepšení zrakové ostrosti. Méně účinnou možností je nasáknutí rohovky bez snesení povrchové vrstvy epitelu, dosahuje se  však menší, jen 75% nárustu pevnosti rohovky.

 

Kombinace síťování „crosslinking“ kolagenu rohovky s částečnou úpravou tvaru rohovky excimerovým laserem

Tato léčba má za cíl dosáhnout s pomocí složitého specializovaného laserového zásahu (T-CAT, Topography Guided Treatment) pravidelnějšího tvaru rohovky a tím i lepšího předpokladu pro rehabilitaci vidění. Současně se nově vytvarovaná rohovka zafixuje síťováním kolagenu. Laserový zásah na rohovce je limitovaný a vyžaduje nejvyvinutější laserové systémy kombinované s přesnou topometrickou diagnostikou rohovky. V každém centru OFTUM na Slovensku je nový laserový systém Allegretto Wave 400 Hz – Eye Q, na kterém byla tato léčba vyvinuta. Touto problematikou se zabývá MUDr. Tomáš JUHÁS ml. PhD. 

 

 

Dioptrická chyba zůstávající po této léčbě se dá ve velkém rozsahu korigovat brýlovými skly nebo kontaktními čočkami.
 

MOŽNÁ RIZIKA

Je známo, že UV záření poškozuje buňky a při léčbě keratokonusu dochází ke zničení buněk stromy rohovky v zasažených vrstvách. Po několika měsících však dochází k obnovení těchto buněk. UV záření by teoreticky mělo poškozovat i buňky vnitřního oka, čočku a sítnici oka. Dostatečná tloušťka rohovky a riboflavinový „štít“ (dostatečná koncentrace ve stromě) však zabraňují pronikání UV záření hlouběji, protože ho zachycují.

V dosud publikovaných klinických studiích nebylo zaznamenáno poškození nitroočních struktur, dlouhodobé efekty však vzhledem ke krátké klinické praxi této metody nejsou ve světě známy. Na pracovištích OFTUM léčíme metodou CXL a T-CAT od roku 2007, používáme už druhou generaci CXL lamp a nové laserové systémy.

 

Autor: MUDr. Tomáš Juhás, PhD.


Kupón na 50% cenu
rezervaci termínu předoperačního/komplexního vyšetření očí

City Empiria 8 poschodí, Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4
info@oftum.cz | Klientský servis : +420 777 860 737 | Bezplatná linka: 0800 888 956 | SOS linka: +420 734 315 588

Naši spokojení

klienti

 • Vladimír Dravecký

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po 3 měsících od operace, musím zhodnotit, že je to úžasná změna. Během zápasu dokonale vidím na puk i na bránu a vím, že se na své oči mohu plně spolehnout. Operace mi pomohla i v běžném životě – při řízení v šeru vidím na tabulích i skutečně malá písmenka.

  Richard Jenčík

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pro korekci vybral laserové centrum chirurgie oka. Právě v Oftum je možné absolvovat nejmodernější oční laserový zákrok současnosti s názvem Z-lasik Crystal plus, kterým se korigují optické chyby oka – například krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatizmus.

Ďalšia referencia
Predošlá referencia

Reference z našeho facebooku


TUV SUD ISO9001