• Česko
 • Slovensko
 • Astana
 • Nemecko
 • Veľká británia
 • Švajčiarsko
 • Dánsko
 • Maďarsko
 • Poľsko

Často kladené otázky

Co je femtosekundový laser?

Femtosekundový laser je vysokofrekvenční laser, který produkuje ultrakrátké pulzy neviditelného světla. Trvají pouze neuvěřitelných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu laser Femto VISUMAX 500kHz umístí do rohovky až 5 milionů takových pulzů. Tím se jemně oddělí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečně a přesně provést korekci dioptrické vady přímo v rohovce.

Co je excimerový laser?

Excimerový laser produkuje vysoce energetický paprsek, který odpařuje mikroskopické množství tkáně rohovky v přesně vypočítaném místě, čímž se mění zakřivení rohovky . To se projeví změnou dioptrické síly oka. Excimerový laser Allegretto Wavelight Eye - Q blue line 400Hz od německého výrobce Wavelight AG je nejprodávanější excimerový laser současnosti a má FDA certifikát na všechny dioptrické chyby. Korekce jedné dioptrie trvá přibližně 2 sekundy, je vybaven systémem Eye tracker, který sleduje polohu oka v každém momentu, takže každý laserový paprsek dopadne přesně na počítačem vypočítané místo.

Co je ReLEx SMILE?

ReLEx SMILE (small incision lenticule extraktion) je nejdokonalejší laserová metoda, která nastartovala novou éru refrakční chirurgie. Spojuje výhody povrchových metod a femtolasiku a odburává jejich nevýhody. Je to metoda bez vytváření velkého řezu na rohovce, se zachováním povrchu rohovky a fyziologických vrstev a tím je kompletně bezbolestná a bezpečná.

Nejvýznamnější její výhodou je, že je maximálně šetrná, nevytváří flap rohovky, přeruší se jen minimum nervových vláken a tím se zachovávají biomechanické vlastnosti rohovky a několinásobně se snižuje riziko syndromu suchého oka.
 

Co je Wavefront optimised Femtolasik 6D?

Femtolasik 6D je nejdokonalejší metoda laserové refrakční chirurgie dostupná v současnosti, která koriguje krátkozrakost, astigmatismus a dalekozrakost pomocí femtosekundového laseru nové generace a excimerového laseru.
 
Je to dvoufázová procedura. V první fázi femtosekundový laser vytvoří 0,1 mm tenkou vrstvu rohovky, která se odklopí stranou, čímž se ušetří nejcitlivější povrchová vrstva rohovky. Femtosekundový laser VISUMAX 500kHz nemeckého výrobce Carl Zeiss představuje novou generaci femtosekundového laseru, který je 10x až 100x rychlejší a jemnější než ostatní existující systémy, a nemá proto žádné vedlejší nežádoucí účinky na rohovkovou tkáň.
 
Metoda Lasik je tak nejrychlejší, nejjemnější a nejpřesnější femtolasiková laserová operace současnosti.
Ve druhé fázi excimerový laser změní zakřivení rohovky, čímž se vykoriguje dioptrická chyba. Tenká vrstva rohovky se přiklopí zpět. Celá operace trvá pouze několik minut.

Jaké jsou výhody ReLEx SMILE?

Technologie ReLEx SMILE je nejméně invazivvní metoda, bez flapu s rychlým nástupem ostrého vidění, není potřeba PN, ideální řešení pro střední a vysokou krátkozrakost. Kombinuje všechny přednosti dosavadních operačních metod - bezbolestnost a rychlý výsledek femtolasiku dohromady se šetrností PRK, protože nepotřebuje flap. Tím se nepřeruší nervová vlákna v přední části rohovky, která jsou duležitá pro její citlivost a tvorbu slz.

Femtolaser Visumax 500kHz neprodukuje žádné komplikace které provázejí ostatní femtosekundové lasery. Je to tak proto, nebo je řádově (10 až 100x) rychlejší, mí omnoho nižší energii a menší stopu v rohovce. Nepoškozuje tolik okolní tkanivo a nevyvoláva zánětlivou reakci.

Ostrého vidění je proto možné dosáhnout v průběhu několika hodin od operace.

Jaké jsou výhody Femtolasik 6D?

1. Celou operaci provede laserový paprsek - nejpřesnější nástroj, jaký máme v medicíně k dispozici.
2. Pacient necítí žádnou bolest po operaci, protože korekce je provedena uvnitř v rohovce a vnější nejcitlivější vrstva zůstává neporušena.
3. Laser  neprodukuje žádné komplikace, které doprovázejí ostatní femtosekundové lasery. Je tomu tak proto, neboť je řádově (10x až 100x) rychlejší, má mnohem nižší energii a menší stopu v rohovce. Nepoškozuje tak okolní tkáň a nevyvolává zánětlivou reakci.
4. Ostrého vidění je proto možné dosáhnout během několika hodin od operace.

 
Jak probíhá platba?

Platit můžete bankovním převodem, kreditní kartou i v hotovosti. Platí se před operací. 

Která metoda je nejlepší a která nejbezpečnější?

Nejbezpečnější a nejlepší je metoda ReLEx SMILE, kde nedochádzí k narušení rohovky a přichádzí k okamžitému Woow efektu. Z hlediska výsledku 6 měsícu po operaci jsou všechny metody rovnocenné! Nejvážnější komplikace se mohou vyskytnout při metodě Wavefront optimised Femtolasik 6D. Povrchové ablace (PRK, LASEK, ASA 6D, Femtolasik, Neolasik, EPI-Lasik) mají během operace minimální rizika.

Kdy mohu po operaci začít cvičit?

Prakticky hned, jak to oči dovolí, zpravidla po vyjmutí kontaktních čoček. Vyhýbat se je potřeba mnutí očí a kontaktu s rohovkou.

Dá se operovat i astigmatismus a plusové dioptrie?

Ano, samozřejmě, nový laser je certifikovaný i na astigmatismus do ±6 dioptrií a hypermetropii (dalekozrakost) do +6 dioptrií. Dosahuje lepších výsledků než lasery starší generace díky možnosti individuálně korigovat i tzv. úhel kappa, který je výrazný právě u dalekozrakých lidí.

Bude to bolet?

Operace nebolí, oči jsou znecitlivěné kapkami. Bolestivost po operaci je individuální, závisí na operační metodě. Důležité je, že s naším novým laserem je povrch oka po operaci jemněji „opracovaný“, hladší, a proto je hojení rychlejší a méně nepříjemné i u PRK či LASEKu.

Co když pohnu okem?

Poloha oka je v průběhu celé operace několiksetkrát za sekundu sledovaná speciálním systémem Eye tracking, a proto je i při pohybu oka laserový zásah umístěn na správné místo. Při velkých pohybech laser automaticky přestane a pokračuje až po uvedení oka do správné pozice.

Za kolik dnů mohu začít normálně pracovat?

Bezprostřední rekonvalescence trvá přibližně pět dnů. Ustálení konečné zrakové ostrosti nastává zpravidla v průběhu několika týdnů v závislosti na výšce korigovaných dioptrií.

Dají se operovat obě oči najednou? Jak dlouho operace trvá?

Standardně operujeme obě oči najednou. Operace průměrně krátkozrakého oka (-4D) trvá asi 10 sekund.

Jak dlouho se čeká na operaci?

Čekací lhůty prakticky nemáme, operujeme každý týden, časovým limitem je potřeba vysadit kontaktní čočky ideálně aspoň dva týdny před operací. Vstupní vyšetření a samotná operace se dají provést najednou v jeden den.

Jaká jsou rizika a komplikace?

Operace excimerovým laserem je tak jako každý zdravotnický výkon spojená s určitým rizikem a možnými komplikacemi, jako jsou: pocit suchého oka, zánět v pooperačním období, kolísavá zraková ostrost v pooperačním období, snížená zraková ostrost v noci, opakované přibytí dioptrií po určité době a podobně. V zásadě platí, že čím lepší laserový systém a zkušenější operatér, tím menší riziko komplikací.

Dají se oči reoperovat a je reoperace v případě návratu dioptrií zpoplatněna?

Ano, dají, i opakovaně, u pacientů operovaných v minulosti v centrech OFTUM je tato operace bezplatná. 

 
Jaká jsou rizika?

Tak jako při každé jiné operaci, i Lasik může mít nežádoucí účinky a komplikace. Je důležité jim předcházet kvalitním předoperačním vyšetřením, správnou indikací k operaci, používáním špičkové technologie, zkušenostmi chirurga a dodržováním pooperační léčby a doporučení. Z nežádoucích účinků je nejčastější přechodně snížená tvorba slz spojená s pocitem suchého oka, která se dá léčit aplikací umělých slz, a stav se potom upraví.
 
Ne každé oko reaguje na laserové paprsky stejně, a proto se může velmi vzácně stát, že výsledkem je mírné podkorigování, nebo naopak překorigování navzdory naprosté přesnosti a bezchybnému provedení operace. Takové odchylky se dají dokorigovat už několik týdnů po operaci.
 
O možných rizicích a nežádoucích účincích ve Vašem konkrétním případě se prosím poraďte s našimi lékaři při předoperačním vyšetření nebo nás kontaktujte telefonicky a e-mailem.
Jsem vhodný kandidát pro Femtolasik 6D?

Předoperační vyšetření je nezbytné, abychom zjistili, zda jsou Vaše oči zdravé a vhodné pro laserovou chirurgii. Dobrý kandidát na Wavefront optimised Femtolasik 6D by měl splňovat následující kritéria:
minimální věk 18 let
stabilní dioptrická chyba alespoň jeden rok
žádná vážná infekce nebo úraz oka za poslední rok
žádné autoimunitní onemocnění, jako je např. Sjögrenův syndrom, lupus a jiné
nesmí mít herpetické onemocnění rohovky, ani v minulosti
nesmí mít syndrom suchého oka
žádné jizvy na rohovce
normální anatomické poměry okolí oka a očnice
ženy by neměly být těhotné nebo kojit v době operace
všichni kandidáti musí být poučeni o rizicích a mít realistická očekávání, pokud jde o výsledek, který lze v daném případě dosáhnout.

Budou moje oči vypadat po operaci jinak?

Na Vašich rohovkách nezůstanou žádné viditelné stopy po operaci. Dokonce i oční lékař, který nebude informován o absolvované operaci, může přehlédnout mikroskopické stopy.

Budu cítit nějakou bolest?

Ne. Před operací dostanete anestetické kapky na znecitlivění oka, ti z Vás, kteří mají velký strach, mohou dostat i medikaci na uvolnění. Během operace můžete vnímat jemný tlak a doteky chirurgových rukou v okolí očí. Po operaci budete mít přechodně několik hodin pocit prachu v očích a mírné slzení. V tomto období byste měli v klidu odpočívat nebo spát, protože zavřené oči zrychlují komfort a hojení.

Jak dlouho trvá operace Femtolasik 6D?

Celý proces od přípravy přes samotnou operaci až po kontrolu po operaci trvá 60-90 minut. Na operačním sále přitom strávíte pouze 10-15 minut, samotné laserování trvá 20-50 sekund v závislosti na výšce dioptrií.

Co se stane, když během operace mrknu, pohnu okem nebo zavřu oko?

Díky znecitlivěnému povrchu rohovky je potřeba mrkání výrazně snížena. Navíc nástroj nazývaný spekulum, což je jemná kovová pružinka, která se umístí na řasy, je stabilizuje v poloze široce otevřeného oka. Zavření oka tak není možné.
Během laserování se budete dívat na zelené blikající světlo uprostřed, poslouchat zvuky přístrojů a vnímat typický pach plynů vznikajících při kontaktu laserového paprsku s tkání. Případné pohyby oka jsou sledovány speciálním systémem eye tracker, který zabrání nepřesnému umístění laserového paprsku.

Jak rychle po operaci budu schopen vidět?

Obvykle se dobré vidění dosahuje již několik hodin po operaci. Rekonvalescence vidění je nesrovnatelně kratší než u jiných operačních technik. Drtivá většina pacientů je schopna nastoupit do práce 1 - 2 dny po operaci. Zpočátku může být vidění mírně rozmazané a kolísat. Je to normální průběh ustalování výsledku a zlepšuje se ze dne na den. Definitivní stabilizace vidění se dosahuje 2 - 3 měsíce po operaci.

Zůstane výsledek stabilní? Jak dlouho?

Po Z-Lasik 6D je vidění dobré již za několik hodin, v prvních dnech se zaostřuje a může ještě kolísat, stabilizuje se do 3 měsíců, od tohoto momentu je výsledek korekce permanentní a další změny dioptrické síly oka jsou výjimečné nebo následkem věkem podmíněných či chorobných změn v jiných strukturách oka (např. v čočce). Pokud taková situace kdykoli nastane, nález posoudíme, a pokud je bezpečným a spolehlivým řešením další laserová korekce, naši pacienti ji mají automaticky zdarma.
Pacienti starší 40 let musí být připraveni na potřebu brýlí na čtení v nejbližších letech - viz níže.

Budu potřebovat brýle na čtení?

Zaostřování na předměty, které jsou blíž než 1 metr, v našich očích zajišťuje poměrně složitý systém - akomodační aparát, jehož nejdůležitější složkou je čočka. Tato schopnost lidské čočky věkem kontinuálně klesá tak, jak se mění čočka z elastické na tvrdou v důsledku stárnutí jejích bílkovin. V určitém bodě našeho života, obvykle po čtyřicítce, klesne schopnost nitrooční čočky lidského oka zaostřovat na blízké předměty pod hranici, která nám dovoluje ještě číst bez pomoci. Brýle na čtení se stávají nezbytností, jejich dioptrická hodnota narůstá (klesá schopnost čočky zaostřovat) přibližně o 0,50 dioptrie za 5 let. Tento stav se nazývá presbyopie nebo ošklivě - stařecká dalekozrakost. Laserová ani jiná chirurgie oka nedokáže v současnosti zastavit stárnutí čočky, obnovit její funkci nebo ji plně trvale nahradit. Jedním z kompromisních řešení je tzv. monovision, kdy je dominantní oko vykorigováno na dálku a nedominantní na blízko, přičemž rozdíl nemůže být vyšší než 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopen existovat bez brýlí až do věku přibližně 55 let. Potom jsou již brýle na čtení nezbytné. 

Je Wavefront optimised Femtolasik 6D vhodný i pro pacienty starší 40 let?

Samozřejmě. Proč by se nemohli zbavit brýlí na dálku lidé starší 40 let, kteří rádi sportují, jsou aktivní, hodně jezdí, brýle jim překážejí při sledování televize, turistice, plavání, vadí jim během dne nebo nechtějí investovat do drahých multifokálních skel? Je to věc potřeb, je-li pacient ve středním věku, rád lyžuje, jezdí na kole, plave, hodně řídí a je krátkozraký, určitě se mu kvalita života velmi zlepší, jestliže se zbaví krátkozrakosti a bude používat pouze slabé brýle při čtení literatury...


Kupón na 50% cenu
rezervaci termínu předoperačního vyšetření očí

City Empiria 8 poschodí, Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4
info@oftum.cz | Klientský servis: +420 734 315 588 | Bezplatná linka: 0800 888 956 | SOS linka: +420 734 315 588

Naši spokojení

klienti

 • Vladimír Dravecký

  Vladimír Dravecký

  Hokejový útočník, HC Košice

  Dnes, po 3 měsících od operace, musím zhodnotit, že je to úžasná změna. Během zápasu dokonale vidím na puk i na bránu a vím, že se na své oči mohu plně spolehnout. Operace mi pomohla i v běžném životě – při řízení v šeru vidím na tabulích i skutečně malá písmenka.

  Richard Jenčík

  Richard Jenčík

  Hokejový útočník, HC Košice

  Richard si pro korekci vybral laserové centrum chirurgie oka. Právě v Oftum je možné absolvovat nejmodernější oční laserový zákrok současnosti s názvem Z-lasik Crystal plus, kterým se korigují optické chyby oka – například krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatizmus.

Ďalšia referencia
Predošlá referencia

Reference z našeho facebooku


TUV SUD ISO9001